Styrelsen

Sammansättning

Roland Gustbée, ordförande, roland@gustbee.eu, 0793-49 23 69 
Anders Petersson, vice ordförande, anders.petersson@kungsfoto.se, 0708-67 86 24
Tommy Göransson, sekreterare, tommy_goransson@hotmail.com, 0702-90 77 04
Karolina Lehman, ledamot, karolinalehman@hotmail.com, 072-732 54 86
Johan Runbert, ledamot, johan_runbert@hotmail.com, 076-863 80 74
Karin Schön, ledamot, karin_k72@icloud.com, 070-643 65 53
Simon Kristoffersson, ledamot, s.imme.93@hotmail.com,0738-01 54 00

Kassör:
Claes-Peter Davidsson, claespeter49@gmail.com, 0708-49 11 00

Kommande sammanträden

Styrelsen träffas om inte annat anges kl 17.30 - 19.30 i sammanträdesrummet på Telekonsult Arena. 

Måndagen den 14 maj kl 18.00 är nästa styrelsemöte.