Styrelsen

Sammansättning

Roland Gustbée, ordförande, roland@gustbee.eu, 0793-49 23 69 

Claes-Peter Davidsson, kassör, cpd@spray.se, 0708-49 11 00 

Tommy Göransson, sekreterare, tommy_goransson@hotmail.com, 0702-90 77 04

Anders Petersson, ledamot, anders.petersson@kungsfoto.se, 0708-67 86 24

Karolina Lehman, ledamot, karolinalehman@hotmail.com, 072-732 54 86

Johan Runbert, adjungerad, johan_runbert@hotmail.com, 076-863 80 74

Kommande sammanträden

Styrelsen träffas om inte annat anges kl 17.30 - 19.30 i sammanträdesrummet på Telekonsult Arena. 

Torsdag 10 augusti
Måndag 11 september
Måndag 9 oktober
Torsdag 16 november
Måndag 11 december
Torsdag 18 januari