Bli medlem

Välkommen som medlem i Växjö Löparklubb.

Medlemsavgiften

350:- för enskild medlem
500:- för familjmedlemmar (alla på samma adress)
250:- för medlemmar i Linnéstudenterna
100:- för ungdomar under 18 år

För att bli medlem gör du följande

Fyll i formuläret.

Skicka sedan in avgiften direkt på bankgirokonto 5950-0165 eller Swish 1236836415 med ditt namn.

Medlemsansökan